Akkreditointi

Median edustajat voivat akkreditoitua lähettämällä sähköpostilla vapaan hakemuksen osoitteeseen info@varjofestivaali.fi. Hakemuksessa tulee mainita median nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä tiedot tulijoista. Kaikki hakemukset käsitellään ja myönteisestä akkreditointipäätöksestä ilmoitetaan sähköpostitse.